Skip to main content

OVER ONS:

MVO

ConstructNorth BV neemt op een actieve wijze deel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vertaalt zich door te investeren in mens, milieu en maatschappij.

Denk hierbij aan:

  • Certificering trede 4 van de CO₂-Prestatieladder, met ambitie trede 5.
  • Het beperken van brandstofverbruik door inzet van een modern wagenpark, zuinigere motoren, ander brandstof, minder vervoersbewegingen en duurzamer gedrag.
  • Focus op duurzame oplossingen.
  • Maatschappelijke betrokkenheid door het voeren van een divers personeelsbestand, denk hierbij aan nieuwkomers in Nederland, anderstalige en mensen met een migratieachtergrond die hun weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt zoeken.
  • Het bieden van goede arbeidsomstandigheden.
  • Samenwerkingen met gelijkgestemde opdrachtgevers, leveranciers en partners.

Veiligheid

Bewust veilig werken is binnen ConstructNorth BV een continu proces. Elkaar aanspreken op onveilig gedrag, het blootleggen van achterliggende oorzaken van mogelijke ongevallen en incidenten, en de registratie hiervan zijn slechts enkele voorbeelden.

Hierin zoeken wij de samenwerking met opdrachtgevers, partners, leveranciers en certificerende instanties.

Veilig werken doe je samen en niet alleen, daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

Om veilig werken continu te stimuleren werken wij volgens onze 10 gouden regels. Hiermee willen wij het aantal (bijna) ongevallen en incidenten tot het minimum beperken.

De Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag binnen bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken. Bij het bereiken van de SCL trede 4  neemt de organisatie verantwoordelijkheid met betrekking tot veilig werken, onder andere door het invoeren van veiligheidsregels.

ConstructNorth Bv is sinds 2024 gecertificeerd voor SCL Original trede 4.

Wij blijven continu werken aan het verhogen van veiligheidsbewustzijn en gedrag door met het hele bedrijf verder te ontwikkelen.

Website  De Safety Culture Ladder | (veiligheidsladder.org)

CO2-Prestatieladder

Binnen ConstructNorth zijn we bewust bezig met het verminderen van onze CO2-uitstoot.

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

ConstructNorth BV is gecertificeerd voor trede 3 op de CO₂-Prestatieladder, met ambitie trede 5. De komende jaren gaan wij voortvarend aan de slag om de uitstoot van CO₂ nog verder terug te dringen.

Website  CO2-PRESTATIELADDER

Certificaat CO2 PL

Certificeringen

NorthGroup B.V. VCA**2017/6.0

NorthGroup B.V. ISO 9001:2015

NorthGroup B.V. CKB

Safety Culture Ladder

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat is een checklist en bedoeld om veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het VCA-certificaat bestaat al sinds 1994 en voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in Europese normen. Door middel van deze Vca-certificering tonen wij aan, dat ConstructNorth werkt volgens deze eisen, die worden gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Ook partner worden?

Heeft u als ondernemer een vraag voor of interesse in ConstructNorth? Of bent u op zoek naar een betrouwbare partner? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.