Skip to main content
Category

Nieuws

Safety Culture Ladder 2024

SCL Original Trede 4 behaald

Safety Culture Ladder – SCL Original Trede 4 behaald!

Met trots mogen wij zeggen dat het ons gelukt is, na een stevige audit, een niveau op de Veiligheidsladder te stijgen.

ConstructNorth BV is gecertificeerd door Aboma op SCL Original Trede 4 van de Veiligheidsladder.

Trede 4 geeft aan dat wij proactief zijn: veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd!

Hierin zoeken wij te allen tijde de samenwerking met onze partners. We hebben laten zien dat veiligheid en gedrag op een positieve wijze overal in het bedrijf terugkomt.

Kortom, een geweldige prestatie, we willen dan ook iedereen (onze collega’s, opdrachtgevers, inhuur personeel, onderaannemers en ZZP’ers) bedanken voor hun inzet!

Ook willen wij de auditoren Ewout Pijpker en René Worst bedanken voor de 5 pittige en leerzame auditdagen, en Patrick Petiet voor de ondersteuning.

ConstructNorth bedrijfskleding

ConstructNorth bedrijfskleding

MW Bedrijfskleding begrijpt onze werkzaamheden en heeft dit vertaald naar een prachtig kledingpakket.

De balans tussen functionaliteit, veiligheid en uitstraling is optimaal in elke functie binnen ons bedrijf.”

 

Voor een efficiënte verwerking van bestellingen maken wij gebruik van hun online Kleding Management Systeem (KMS).

In het KMS staan alle benodigde gegevens van alle medewerkers binnen onze organisatie in één oogopslag geregistreerd.

Hierdoor kan 24/7 bedrijfskleding gemakkelijk en snel besteld worden.

Infra Relatiedagen Hardenberg 2024

Infra Relatiedagen Hardenberg

Infra Relatiedagen Hardenberg

Voor samenwerking in de grond-, weg- en waterbouw

6, 7 & 8 februari 2024 | 13:00 – 21:00

 

Stichting Grond’g introduceert in samenwerking met haar partners, waaronder ConstructNorth BV,  netbeheerders en aannemers, een Ondergrondse Infra Plein op de vakbeurs Infra Relatiedagen in Evenementenhal Hardenberg.

Op dit plein van maar liefst 600 vierkante meter worden demonstraties, speeddates, vacatures en netwerkmogelijkheden aangeboden.

Stichting Grond’g en haar partners willen met dit plein de branche in een positief daglicht zetten en nieuwe instromen voor het vak van ondergrondse infrastructuur stimuleren om na hun opleiding een baan in deze industrie te vinden.

 

Met het Ondergrondse Infra Plein willen de initiatiefnemers de gehele branche promoten. Ook willen ze aan scholieren/studenten van opleidingen in civiele techniek en grond-, weg- en waterbouw duidelijk maken dat zij onmisbaar zijn als werknemer van de toekomst om de energie- en watertransitie te realiseren. Op het Ondergrondse Infra Plein worden bezoekers op speelse wijze geënthousiasmeerd voor het vak door tal van demonstraties, speeddates etcetera. Ze ontmoeten hier potentiële werkgevers en in de praktijksessies ontdekken ze wat grondbouw/ondergrondse infra inhoudt.

 

Link naar registratie

Veiligheidsdag 2024

Veiligheidsdag 2024

VEILIGHEIDSDAG I maandag 8 januari vond de jaarlijkse ConstructNorth Veiligheidsdag plaats. Locatie de Postwagen te Tolbert.

Het programma: een terug- en vooruitblik, het bespreken van incidenten gecombineerd met een uitgebreide BHV + AED-training met meerdere praktijk casussen vanuit eigen incidenten, voorbereid en verzorgd door ‘t WEB Opleidingen.

We kijken terug op een geslaagde en vooral leerzame dag met veel ruimte voor interactie.

Met dank aan: De Postwagen,  ‘t WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies en Ostenta Media Group.

Mega aanbesteding

Mega aanbesteding van in totaal 2,5 miljard euro voor aannemers met achtjarige contractduur gegund

De netbeheerders Enexis, Coteq, Rendo, Vitens, Waterbedrijf Groningen, WMD en VodafoneZiggo gaan een nieuwe en langdurige samenwerkingsvorm van 8 jaar aan met aannemers voor de uitvoering van energie-, drinkwater- en telecommunicatie-werkzaamheden voor de ondergrondse infrastructuur in Noord-Oost Nederland. GROND’G heeft namens de diverse netbeheerders de aanbesteding uitgezet, die aan meerdere aannemers is gegund. De zeven netbeheerders willen door deze samenwerking met aannemers beter toegerust zijn op hun uitbreidings- en onderhoudsopgave aan hun netten en deze efficiënt en klantgericht te kunnen uitvoeren. De aanbesteding omvat zowel gecombineerde werkzaamheden voor netbeheerders vanuit de Stichting GROND’G als eigen werk vanuit Enexis met als ingangsdatum 1 november 2023.

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

De zeven netbeheerders staan voor grote maatschappelijke opgaven om de energie- en watertransitie te realiseren. Voor de energietransitie alleen al moet aan een op de drie straten in de toekomst worden gewerkt om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren of uit te breiden. De samenwerking binnen GROND’G is erop gericht om werkzaamheden van de zeven netbeheerders zoveel mogelijk samen te voegen zodat straten maar een keer opgebroken hoeven en klanten zo weinig mogelijk overlast ervaren. De netbeheerders en de aannemerij zetten daarnaast in op innovatie en procesverbetering zodat ze in staat zijn meer werk efficiënter te verrichten.

SCHAARSTE TECHNISCH PERSONEEL

Technisch personeel is schaars, niet alleen de netbeheerders maar ook de aannemers kampen met personeelsschaarste. Dit maakt het uitdagend om de opgave van de energietransitie en watertransitie te realiseren.

Lotte Breunesse, directeur Productie Noord van Enexis Netbeheer: “Door nu flink op te schalen in de samenwerking geven we meer zekerheid om te investeren in het werven en opleiden van technisch personeel. De contractduur is belangrijk om de continuïteit beter te waarborgen. We zijn ons er goed van bewust dat we de betrokkenheid van aannemers nodig hebben om ons werk te kunnen realiseren. Hiervoor zullen we moeten opschuiven in de keten, waarbij aannemers een leidende rol spelen en de netbeheerder fungeert als regievoerder. We moeten nauw samenwerken om de uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden en te zorgen voor een duurzame toekomst”.

VERDELING VAN WERKGEBIEDEN

Stichting GROND’G coördineert als samenwerkingsorganisatie de gecombineerde werkzaamheden van de zeven netbeheerders, aannemers en hun ketenpartners in Groningen, Drenthe en Overijssel. Het GROND’G gebied is verdeeld in grote percelen waarin meerdere contracten zijn gegund. In Groningen zijn 3 werkgebieden, in Overijssel 4 werkgebieden en in Drenthe 2. De volgende aannemers gaan binnen raamovereenkomsten in de werkgebieden aan de slag: Alsema, Baas, BAM, ConstructNorth, HAK, Siers, van Gelder, van Voskuilen en VSH. Door de samenwerking in de diverse werkgebieden werken de netbeheerders en aannemers efficiënter samen in de ondergrond.

(bron: enexisgroep.nl)

Wagenpark vernieuwing

40+ nieuwe zuinige bedrijfsbussen

In het nieuwe jaar hebben wij samen met het bedrijf Pimlease uit Groningen ons complete wagenpark vernieuwd. De monteurs en grondwerkers zijn nu allemaal te zien in onze nieuwe bussen van Renault.

Al onze inspanningen zijn weer beloond!

Al onze inspanningen zijn weer beloond!

Wederom hebben wij met succes de Safety Culture Ladder Original trede 3 behaald.
Wij hebben belangrijke stappen gemaakt in de voorbereiding naar trede 4.
Uiteraard zijn wij trots op onze werknemers en blijven wij streven naar een zo veilig mogelijke werkomgeving voor iedereen!

Wij gaan over naar digitale certificering

Certificeringen worden steeds belangrijker.

Producten, diensten maar ook mensen moeten aan steeds meer eisen voldoen. Naarmate iemand meer diploma’s heeft, stijgt zijn “waarde”. Helemaal wanneer al deze diploma’s onafhankelijk zijn gevalideerd, gecontroleerd op juistheid en geldigheid. Wij zorgen daarom dat ieder diploma dat je haalt, veilig bewaard wordt in je eigen certificeringspaspoort. Hiermee kun je – je hele leven lang – altijd en aan iedereen je bekwaamheid aantonen.

Safetyday 2023

Veiligheidsdag bij ConstructNorth

Gedurende de cursus was er persoonlijke begeleiding van een deskundige docent van ons Verkeersopleidingscentrum. De verschillende onderdelen van de anti-slipcursus werden op een efficiënte manier behandeld waarbij wij ruimschoots de tijd krijgen om de stof eigen te maken.