Skip to main content
All Posts By

leasejemarketing

Mega aanbesteding

Mega aanbesteding van in totaal 2,5 miljard euro voor aannemers met achtjarige contractduur gegund

De netbeheerders Enexis, Coteq, Rendo, Vitens, Waterbedrijf Groningen, WMD en VodafoneZiggo gaan een nieuwe en langdurige samenwerkingsvorm van 8 jaar aan met aannemers voor de uitvoering van energie-, drinkwater- en telecommunicatie-werkzaamheden voor de ondergrondse infrastructuur in Noord-Oost Nederland. GROND’G heeft namens de diverse netbeheerders de aanbesteding uitgezet, die aan meerdere aannemers is gegund. De zeven netbeheerders willen door deze samenwerking met aannemers beter toegerust zijn op hun uitbreidings- en onderhoudsopgave aan hun netten en deze efficiënt en klantgericht te kunnen uitvoeren. De aanbesteding omvat zowel gecombineerde werkzaamheden voor netbeheerders vanuit de Stichting GROND’G als eigen werk vanuit Enexis met als ingangsdatum 1 november 2023.

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE

De zeven netbeheerders staan voor grote maatschappelijke opgaven om de energie- en watertransitie te realiseren. Voor de energietransitie alleen al moet aan een op de drie straten in de toekomst worden gewerkt om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren of uit te breiden. De samenwerking binnen GROND’G is erop gericht om werkzaamheden van de zeven netbeheerders zoveel mogelijk samen te voegen zodat straten maar een keer opgebroken hoeven en klanten zo weinig mogelijk overlast ervaren. De netbeheerders en de aannemerij zetten daarnaast in op innovatie en procesverbetering zodat ze in staat zijn meer werk efficiënter te verrichten.

SCHAARSTE TECHNISCH PERSONEEL

Technisch personeel is schaars, niet alleen de netbeheerders maar ook de aannemers kampen met personeelsschaarste. Dit maakt het uitdagend om de opgave van de energietransitie en watertransitie te realiseren.

Lotte Breunesse, directeur Productie Noord van Enexis Netbeheer: “Door nu flink op te schalen in de samenwerking geven we meer zekerheid om te investeren in het werven en opleiden van technisch personeel. De contractduur is belangrijk om de continuïteit beter te waarborgen. We zijn ons er goed van bewust dat we de betrokkenheid van aannemers nodig hebben om ons werk te kunnen realiseren. Hiervoor zullen we moeten opschuiven in de keten, waarbij aannemers een leidende rol spelen en de netbeheerder fungeert als regievoerder. We moeten nauw samenwerken om de uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden en te zorgen voor een duurzame toekomst”.

VERDELING VAN WERKGEBIEDEN

Stichting GROND’G coördineert als samenwerkingsorganisatie de gecombineerde werkzaamheden van de zeven netbeheerders, aannemers en hun ketenpartners in Groningen, Drenthe en Overijssel. Het GROND’G gebied is verdeeld in grote percelen waarin meerdere contracten zijn gegund. In Groningen zijn 3 werkgebieden, in Overijssel 4 werkgebieden en in Drenthe 2. De volgende aannemers gaan binnen raamovereenkomsten in de werkgebieden aan de slag: Alsema, Baas, BAM, ConstructNorth, HAK, Siers, van Gelder, van Voskuilen en VSH. Door de samenwerking in de diverse werkgebieden werken de netbeheerders en aannemers efficiënter samen in de ondergrond.

(bron: enexisgroep.nl)

Samen aan de Leiding

Werkzaamheden in de stad

Samen aan de Leiding

Onder de projectnaam ‘Samen aan de Leiding’ hebben Waterbedrijf Groningen, Enexis Netbeheer en gemeente Groningen gezamenlijk de opdracht gegeven om de elektriciteits- en openbare verlichtingskabels en de water-, gas- en rioolleidingen in de wijk Noorderplantsoenbuurt en de Hoogte in één keer te vervangen.

Met als doel om door de bundeling van deze werkzaamheden efficiënt te kunnen werken en maar eenmaal overlast te veroorzaken in de wijk.

Aannemingscombinatie Oosterhof Holman Infra & ConstructNorth BV voert het project uit.

WERKZAAMHEDEN
 • Vervangen water-, gas- en rioolleidingen
PROJECT
 • Groningen
OPDRACHTGEVER
Gemeente Groningen, Enexis, Waterbedrijf Groningen en Oosterhof Holman
OPLEVERING

2022-2023

WOM-werken

Verzwaren elektra aansluitingen

WOM-werken

Door de hele energietransitie schaffen veel woning eigenaren zonnepalen aan, gaan elektrisch rijden of elektrisch koken. Veelal voldoen de huidige elektra aansluitingen hiervoor niet. Vaak wordt dan de aansluiting verzwaard van 1 fase naar 3 fase. Momenteel verzwaren wij tussen de 10 en 15 adressen in de week.

WERKZAAMHEDEN
 • Elektra werkzaamheden
PROJECT
 • Provincie Groningen
OPDRACHTGEVER
Enexis / Verkley
OPLEVERING

2021 / 2023

Froombosch

51 saneringen

Froombosch

Na het vervangen van de hoofdleiding in de straat diende de 51 woning te worden gesaneerd en op de nieuwe hoofdleiding aangesloten te worden. 28 van deze adressen lag aan de andere kant van de asfalt rijbaan. Wij mochten deze woningen niet m.b.t. een raketpersing uitvoeren i.v.m. de ligging van een riool in de rijbaan. In overleg met de Gemeente Midden Groningen en Enexis is besloten om voor deze woningen boogzinkers toe te passen.

WERKZAAMHEDEN
 • Gas saneringen
 • Raketpersing
 • Boogzinkeren
PROJECT
 • Ruitenweg – Froombosch – Midden Groningen
OPDRACHTGEVER
Enexis / Verkley
OPLEVERING

2021

Ommen

Sanering huisaansluiting

Ommen

In Ommen hebben wij laagspanningskabels elektra aangebracht, AC-waterleiding gerooid en vervangen voor PVC. Daarnaast zijn de aansluitende huisaansluitingen gesaneerd voor zowel gas, water en elektra.

WERKZAAMHEDEN
 • Gas saneringen
 • Elektra saneringen
PROJECT
 • Laarakkers – Ommen
OPDRACHTGEVER
Enexis / Vitens / Van Gelder
OPLEVERING

2021

Usquert

Gas en elektra saneringen

Usquert

In Usquert hebben we het bestaande laagspanningsnet uitgebreid en deels vervangen. Bij deze werkzaamheden is ook de gasleiding in dezelfde werkgang mee vervangen. Alle aansluitende huisaansluitingen zijn daarbij gesaneerd voor zowel gas als elektra.

WERKZAAMHEDEN
 • Gas saneringen
 • Elektra saneringen
PROJECT
 • Usquert, Het Hogeland
OPDRACHTGEVER
Enexis / Verkley
OPLEVERING

2021

Roden

975 saneringen

Roden

In Roden hebben wij 975 woningen gesaneerd en tevens zijn al deze woningen voorzien van een zakkende grond constructie bij de gevel.

WERKZAAMHEDEN
 • Sanering woningen
 • Plaatsing constructie woning
PROJECT
 • Roden, Drenthe
OPDRACHTGEVER
Enexis / Verkley
OPLEVERING

2021-2023

Polyfill de Wijert

38 hoogbouwflats

De Wijert

In de wijk de Wijert word de druk verhoogd van 30 mb naar 100mb. In 22 weken tijd zijn 385 invoeringen vernieuwd en 1250 adressen gepolyfilld. Daarnaast zijn alle adressen voorzien van een nieuwe meterbeugel met drukregelaar. Het gaat hier om 38 hoogbouwflats

WERKZAAMHEDEN
 • Sanering gasleiding
 • Aanbrengen gasaansluiting
PROJECT
 • De Wijert, Groningen
OPDRACHTGEVER
Enexis / Verkley
OPLEVERING

2022

De Wijert

4100 huisaansluitingen

De Wijert

In de wijk de Wijert in Groningen word de druk verhoogd van 30 mb naar 100mb. Wij hebben hier 4100 huisaansluitingen gesaneerd voor het gas. Zodat alle woningen zijn voorzien van een nieuwe veilige gasaansluiting inclusief drukregelaar.

WERKZAAMHEDEN
 • Sanering gasleiding
 • Aanbrengen gasaansluiting
PROJECT
 • De Wijert, Groningen
OPDRACHTGEVER
Enexis / Verkley
OPLEVERING

2021-2023

Helpman

1600 huisaansluitingen

Helpman

In de wijk Helpman in Groningen word de druk verhoogd van 30 mb naar 100mb. Wij hebben hier 1600 huisaansluitingen gesaneerd voor het gas. Zodat alle woningen zijn voorzien van een nieuwe veilige gasaansluiting inclusief drukregelaar.

WERKZAAMHEDEN
 • Sanering gasleiding
 • Aanbrengen gasaansluiting
PROJECT
 • Helpman, Groningen
OPDRACHTGEVER
Enexis / Verkley
OPLEVERING

2020-2022